Історія харківського національного універсистету радіоелектроніки та його переваги

Харківський національний університет радіоелектроніки, ХНУРЕ являє собою один з профільних університетів України, в якому основну увагу приділяють сталому розвитку прикладним інформаційним технологіям та інноваціям. Університе ХНУРЕ володіє найсчаснішою матеріально-технічною базою для навчання та досліджень, в яких інженерні та інформаційні технології можуть інтегрувати разом з іншими дисциплінами. Дізнатись більше про харківський національний університет можно на сайті https://nure.ua/, где знаходиться детальна інформация по цьому питанню.

Свою історію харківський національний універсистет радіоелектроники розпочав ще в далекому 1930 ролі в ролі будівельного інституту, а з 1933 року він трансформувався в інженерно-будівельний, в утворенні такого вузу величезну роль зіграв харківський зодчий, академік архітектурі Олексій Миколайович Бекетов.

З часом збільшується необхідність в підготовці фахівців гірничих професій, і тому з 1947 року Харківський гірничо-індустріальний інститут перетворюється в гірничий інститут, где основна увага приділяється таким факультеттам як шахтобудівний, гірничний, гірничо-електромеханічний та факультету промислового транспорту. Починаючи з 1957/58 року в інституту розпочали підготовку гірничих інженерів-енергетиків з автоматизації, а через два роки вперше було випущено 28 гірничих інженерів в галузі рудникової автоматики і телемеханіки.

Вже тоді Харківський гірничий інститут почав розроблювати схеми і засоби автоматизації, телемеханіки виробничих процесів, машин, механізмів та зв’язку на вугільних шахтах.

У 1962 році зростання потреби спеціалістів з радіоелектроніки й електронной техники на базі ХГІ створили Харківський інститут гірничого машинобудування, автоматики й обчислювальної техніки. Тоді ж і утворили два нові факультети, а саме радіотехнічний та автоматизації виробничих процесів у гірничій промисловості.

Факультет обчислювальної техники у інституті створили у вересні 1963 року, а факультет электроніки у 1964 році.